"Alle partijen waren jaren bezig met 1 ding 'deze jongere moet naar school'

Toen Amber erbij kwam begrepen we wat er speelde en nodig was, dat het helemaal niet slecht ging met deze jongere maar dat hij juist grote sprongen maakte"

Leerplichtambtenaar VO

Advies

Soms loopt een proces vast; de behandeling slaat niet aan, verschillende partijen om je (kind) heen hebben tegenstrijdige meningen, er is terugval of je hebt de moed opgegeven.

Soms weet je ook gewoon niet waar het aan ligt maar het gaat niet goed.

Door mijn 'helicopter view' en inzicht in de processen en (interne en externe) factoren bij trauma kom ik vrij snel tot een analyse van de mogelijke oorzaken en ingangen. Daarnaast zijn; inzicht geven in processen, psycho-educatie, werken vanuit respect en verbinding met alle (of zoveel mogelijk) betrokkenen en motivering kwaliteiten, waarmee ik (vaak) binnen een aantal gesprekken mensen weer op weg kan helpen.

 

Ook professionals kunnen hiervoor een aanvraag doen maar uitsluitend met toestemming van  'hun';  cliënt/ouders/voogd

 

Een adviestraject is maatwerk!