Een traject bestaat uit een (maatwerk) combinatie van;

  • Gesprekken met (pleeg)ouders en kind.
  • Psycho-educatie voor u, betrokkenen en voor uw kind, In-Unity is gespecialiseerd in het uitleggen van de gevolgen van langdurige stress, trauma en Ptss in taal welke ook veilig en begrijpelijk is voor het jonge kind. 
  • Op basis van oa psycho-educatie en een situatieschets wordt voor iedereen en vooral het kind zichtbaar welke stappen er gezet kunnen worden. Dit geeft handelingsperspectief en hoop. Samen met het kind en ouders maak ik  een plan/afspraken. Het kind is hierin leidend, natuurlijk binnen de 'opvoedkaders' en visie van de ouders. Een plan/afspraak kan pas succesvol zijn wanneer kind en ouders dit samen dragen. Jullie hebben de regie, ik ondersteun waar nodig.
  • Ik adviseer ouders en kind over vervolgstappen en help indien nodig/gewenst bij het vinden van de juiste behandelaar of hulpverlener.
  • Na een traject blijf ik beschikbaar voor overleg.