"Na het gesprek met/de voorlichting van Amber kreeg ik voor het eerst in jaren weer een knuffel van mijn partner.                  We werken nu samen aan herstel. "

Anoniem zomer 2020

Psycho-educatie en voorlichting

Echt begrijpen wat er met je (kind) aan de hand is! Ook voor je kind op zijn/haar eigen niveau.

Trauma is meer dan je herinneringen aan een traumatische gebeurtenis. Het beïnvloedt alle functies van je lichaam en 'zijn'. 

Weten wat er gebeurt en wat de mogelijke gevolgen zijn in je denken en handelen is het allerbelangrijkste. Het fundament waarop je aan je herstel kunt werken.

 

Weten wat er gebeurt in je lichaam, je hersenen en je hele  'ik' maakt dat je meer ontspannen kunt zijn, kunt accepteren en dat je weet wat je kunt doen om te herstellen.

Even fijn kan het zijn wanneer;  je gezin, je docent, je werkgever en/of je omgeving het begrijpt. Zodat je thuis maar ook op school/ je werk gewoon door kunt werken aan je herstel en aan je toekomst. Echt weten wat Ptss/trauma is maakt dat je (kind) en de mensen om je (kind) heen zich krachtig voelen en hoop houden. Samen werken aan herstel!

 

In-Unity is gespecialiseerd in het aanbieden van psycho-educatie aan kinderen en jongeren vanaf +/- 8 jaar.

Op een veilige, respectvolle manier ontwikkelt het kind inzicht en kan vanuit intrinsieke motivatie, zelfregie, hoop en vertrouwen samen met ouders/verzorgers verder in zijn/haar herstelproces.

 

In-Unity onderscheidt zich door het aan bieden van psycho-educatie in relaties en gezinsverband.

In een maatwerk gesprek wordt de educatie toegespitst op zowel individueel als systemisch niveau. Waardoor het gesprek direct bijdraagt aan onderling begrip, verbinding, bewustwording en een versterkte onderlinge relatie.