In-Unity kreeg de eer om samen met en namens stichting voor Ons, slachtoffers, gezinsleden en anderen het rapport 'in gesprek over geweld in de jeugdzorg' te schrijven in opdracht van het ministerie VWS.  De digitale versie kunt u hier downloaden vanaf 12 December 2022, 10:00 of via Nieuws - Stichting voor Ons via deze link vindt u ook het persbericht over het rapport. U kunt het boekje ook bestellen via info@stichtingvoorons.org.

 

In-Unity biedt een op het rapport aansluitend aanbod waaronder;

  • de mogelijkheid om het rapport binnen uw team, onderwijsinstelling, instantie, gemeente of instelling te komen bespreken.
  • Advies en ondersteuning na geweldsmisdrijven, 
  • Preventieve beleidsvorming en procedures.
  • Advies en ondersteuning op casusniveau

Voor meer informatie en/ of het bespreken van maatwerk mogelijkheden kunt u contact op nemen met Amber amberhall@in-unity.com


In 2019 heeft commissie de Winter het geweld in de Jeugdzorg onderzocht en daarbij 13 aanbevelingen gedaan zowel om erkenning te geven aan slachtoffers, als geweld in de Jeugdzorg te voorkomen, als om blijvend te leren. Twee van deze aanbevelingen zijn gericht op goed geschoold personeel, pedagogische continuïteit en meer samenwerken met ouders en familie. Om hieraan invulling te kunnen geven, is Stichting Voor Ons gevraagd om een deel van Onze ervaringen, kennis, inzichten en ‘lessen’ te delen met als doel beleidsmakers en professionals handvatten te geven voor het gesprek met elkaar en cliënten over geweld in de Jeugdzorg. Stichting Voor Ons biedt sinds 2018 ondersteuning aan slachtoffers van seksueel geweld, mishandeling en misbruik en is in die hoedanigheid ook gesprekspartner van commissie de Winter geweest. 


Maandag 12 December 2022  kunt u het rapport 'In gesprek over geweld in de jeugdzorg' vanaf 10:00  hier downloaden