Algemene voorwaarden
 • In-Unity heeft een inspanningsverplichting en kan  niet worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting.
 • De overeenkomst tussen In-Unity en cliënt kan te allen tijde op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd.
 • Indien de cliënt de door hem/haar gemaakte afspraak  binnen 24 uur voor de betreffende afspraak annuleert, zullen de reguliere kosten in rekening worden gebracht.
 •  In-Unity behoudt zich het recht coaching, voorlichting, adviesen/of training te weigeren.
 • In-Unity aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen, naar aanleiding van de coaching, voorlichting, advies en/of training.. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuzes die hierin gemaakt worden.
AVG
 • In-Unity kan persoonsgegevens van u bewaren, omdat u gebruik maakt van de diensten  en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons heeft verstrekt. 
 • De volgende persoonsgegevens kunnen worden bewaard: 
Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
 • In-Unity bewaart uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen opdracht, bestaande uit coaching, advies, voorlichting en/of training.
 •  In-Unity bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het doel waarvoor u deze heeft achtergelaten. 
 • De inhoud van de gesprekken zal, zonder uw schriftelijke toestemming, nooit extern gedeeld worden.
 • Persoonsgegevens zullen, zonder uw schriftelijke toestemming, nooit extern gedeeld worden. 
 • Opgeslagen informatie kan, op uw schriftelijk verzoek, te allen tijde worden ingezien. 
 • In-Unity neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
 • Verdere informatie omtrent ons privacy beleid en mogelijkheden tot maatwerk vindt u hier  privacy+ 
 • Mochten er n.a.v. dit schrijven vragen of opmerkingen zijn neem dan gerust contact op via amberhall@in-unity.com.
Klacht ?
 • In-Unity werkt altijd vanuit wederzijds respect, vertrouwen en transparantie.
 • Mocht het zo zijn dat u niet tevreden bent dan  horen we dat het liefst meteen of zo snel mogelijk zodat we samen oplossingen kunnen zoeken. Dit kan in persoon, telefonisch en/of per mail
 • Indien u hierna niet tevreden bent verzoek ik u om binnen 7 dagen een mail te sturen ovv 'klacht' met een beschrijving van uw klacht.
 • U ontvangt dan binnen 7 dagen een reactie, waarbij wij ons uiterste best zullen doen om uw klacht zo snel mogelijk met u op te lossen.