Algemene voorwaarden
 • In-Unity heeft een inspanningsverplichting en kan  niet worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting.
 • De overeenkomst tussen In-Unity en cliënt kan te allen tijde op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd.
 • Indien de cliënt de door hem/haar gemaakte afspraak  binnen 24 uur voor de betreffende afspraak annuleert, zullen de reguliere kosten in rekening worden gebracht.
 •  In-Unity behoudt zich het recht coaching of herstelbegeleiding te weigeren.
 • In-Unity aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen, naar aanleiding van de coaching, begeleiding, voorlichting, advies en/of training.. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuzes die hierin gemaakt worden.
AVG
 • In-Unity kan persoonsgegevens van u bewaren, omdat u gebruik maakt van de diensten  en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons heeft verstrekt. 
 • De volgende persoonsgegevens kunnen worden bewaard: 
Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
 • In-Unity bewaart uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen opdracht, bestaande uit coaching, begeleiding, advies, voorlichting en/of training.
 •  In-Unity bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het doel waarvoor u deze heeft achtergelaten. 
 • De inhoud van de gesprekken zal, zonder uw schriftelijke toestemming, nooit extern gedeeld worden.
 • Persoonsgegevens zullen, zonder uw schriftelijke toestemming, nooit extern gedeeld worden. 
 • Opgeslagen informatie kan, op uw schriftelijk verzoek, te allen tijde worden ingezien. 
 • In-Unity neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
 • Verdere informatie omtrent ons privacy beleid vindt u onder de link; privacy+ 
 • Mochten er nav dit schrijven vragen of opmerkingen zijn neem dan gerust contact op via amberhall@in-unity.com.
Klacht ?
 • In-Unity werkt altijd vanuit wederzijds respect, vertrouwen en transparantie.
 • Mocht het zo zijn dat u niet tevreden bent dan  horen we dat het liefst meteen of zo snel mogelijk zodat we samen oplossingen kunnen zoeken. Dit kan in persoon, telefonisch en/of per mail
 • Indien u hierna niet tevreden bent verzoek ik u om binnen 7 dagen een mail te sturen ovv 'klacht' met een beschrijving van uw klacht.
 • U ontvangt dan binnen 7 dagen een reactie, waarbij wij ons uiterste best zullen doen om uw klacht zo snel mogelijk met u op te lossen.
 • Over het algemeen zullen we klachten op een prettige manier samen op kunnen lossen, indien dit niet mogelijk (b)lijkt, is er voor beide partijen de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan; klachtenportaalzorg
 • Voor privacy maatwerk afspraken leest u meer via privacy +